Börjar:
Slutar:
Plats:
Håll Nollans kansli, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt

Nu bjuder vi in våra medlemmar att vara med på en workshop där vi gemensamt arbetar fram förutsättningar för en byggledarutbildning som gör det enklare att jobba säkert. På workshopen delar vi med oss av våra erfarenheter och vilka behov ditt projekt och dina byggledare har, samt hur arbetet organiseras på bästa sätt framåt.

Bakgrund: I vår gemensamma avsiktsförklaring står att ”Vi ska identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö- och säkerhet i byggprojektets olika faser”.

Arbetsgrupp ”Kunskap och kompetens” har identifierat 5 nyckelroller vars kompetens som behöver höjas och en av dessa är byggherrens. Detta ledde till styrelsen beslutade att vi i ett första steg ska ta fram en byggherreutbildning

Ta med dig era erfarenheter och synpunkter inför workshopen: Du som anmäler dig kommer att få ett mejl från oss senast 30 oktober innehållande:

  • Det förslag på innehåll som ”kunskap och kompetens- gruppen” tagit fram
  • En mindre uppgift som vi hoppas du hinner göra innan workshopen

Du anmäler dig till workshopen via formuläret nedan.

Efter 13 november drar vi igång arbetet i arbetsgrupp och referensgrupp - vill du delta? Vi kommer ha en arbetsgrupp på 6-8 personer och en referensgrupp bestående av användare. Arbetsgruppens arbete är tänkt att pågå mellan december 2018 och juni 2019 och vu kommer träffas ca 7-8 gånger på halvdagsmöten. Referensgruppen kommer träffas 2 gånger för att lämna synpunkter.

Vill du delta i en arbetsgrupp eller referensgrupp, så mejla detta till ulrika.dolietis@hallnollan.se.

Anmälan till workshopen hittar du nedan.

Varmt välkommen!

Anmälan

Du kan också lämna övriga meddelanden här
* Läs mer under Håll Nollans integritetspolicy.
Senast uppdaterad