Börjar:
Slutar:
Plats:
Håll Nollans Kansli, Drottninggatan 33. Ljusgården.

Välkommen till Håll Nollans årsstämma den 3 september.

Preliminärt program

15.00 Föreningsstämma enl. agenda och information från året som gått

15.40 Inspirationsföreläsning: Boliden – en riskfylld verksamhet med stora ambitioner inom arbetsmiljö och säkerhet. Per Renman, Arbetsmiljöchef Boliden

16.00 Mingel med tilltugg

16.45 Inspirationsföreläsning: Hur hänger arbetsmiljöarbete ihop med produktivitet och kvalitet? Ellevios säkerhetsprogram, ett resultat från flera allvarliga olyckor. Jörgen Eklund , Professor, KTH, Christian Jacobsson, Arbetsmiljöchef Ellevio

17.30 Avslut

Anmäl dig nedan senast den 27 augusti.

Anmälan

Du kan också lämna övriga meddelanden här
* Läs mer under Håll Nollans integritetspolicy.
Senast uppdaterad