Senast den 11 januari skickar du in ansökan till kansli@hallnollan.se. I ansökan beskrivs:

  • Nuläge och vilka utmaningar ni ville lösa?
  • Vilka synliga resultat ni haft?
  • Vad andra kan lära av er?

Därefter går arbetsmiljöprisets arbetsgrupp igenom alla ansökningarna och de tre bästa väljs ut till finalister. De kriterier som arbetsgruppen tittar på är:

  • Samverkan och transparens
  • Resultat
  • Intressant för många

Senast den 25 januari får samtliga som skickat in ansökan information om vilka som är uttagna till final. De tre finalisterna kontaktas för intervju samt bjuds in att delta på galan på Årets Bygge den 26 mars. Observera att Håll Nollan ej bekostar biljett och deltagaravgift.

När intervjuerna är genomförda så tas ett förslag med tillhörande motivering fram till juryn. Vinnaren tillkännages under galamiddagen och priset delas ut. Det vinnande teamet får diplom och plakett eller motsvarande och uppmärksammas i Håll Nollans nätverk och kanaler.

Läs mer under frågor & svar.

Lycka till!