VEM FÅR ANSÖKA? Samtliga företag och team som har sin verksamhet i byggprocessen som byggherrar, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer, inköpare etc. får söka. Man behöver inte vara medlem i Håll Nollan. De företag som har verksamhet i flera länder får endast nominera från sin svenska verksamhet

VAD RÄKNAS SOM ETT TEAM? Priset vänder sig till ett team som genom sitt engagemang, samverkan och driv främjat säkerheten inom byggbranschen. Teamet kan arbeta i produktionen, i skedena som föregår produktionen eller en kombination av dessa. Med team menar vi den grupp som initierat, drivit och skapat förutsättning för att kunna driva igenom förbättringen.

Nedan beskrivs några exempel på team:

 • En projektorganisation eller en del av ett projektteam
 • Ett projekteringsteam eller inköpsteam
 • Ett team från olika företag i byggprocessen
 • En enhet, exempelvis en mindre avdelning

HUR BEDÖMS TEAMET? Bedömningen är fördelad på tre spår:

1) Samverkan och transparens: Att arbetet bedrivits av flera personer i en öppen och transparant miljö med stor samverkan.

2) Resultat: Vilka utmaningar / problem var det ni ville lösa? Vad ni gjorde för att lösa problemet? Vilka konkreta resultat har ert arbete gett? Era förbättringar ska gå att mäta eller beskriva på ett tydligt sätt. Visa i text, bilder och grafer.

3) Intressant för många: Förbättringsåtgärderna ska kunna vara applicerbara till andra inom byggbranschen.

VILKA VÄLJER UT FINALISTERNA? Gruppen som väljer ut finalisterna och senare intervjuar dem kommer från byggprocessens olika faser:

 • Marcus Törnkrantz, Arbetsmiljö & Hälsa, Akademiska Hus
 • Terese Norling , Arbetsmiljöstrateg, Trafikverket
 • Anna Gruffman, Arbetsmiljöchef, Bonava
 • Maria Wernius, HMS-chef, Veidekke Bostadsproduktion
 • Ulrika Dolietis, Vd, Håll Nollan
 • Anna Bergström, Arbetsmiljöchef, Bravida

VILKA SITTER I JURYN? Juryn utser vinnaren och består av Håll Nollans styrelse med erfarenhet från olika delar i byggprocessen.

 • Hayar Gohary, Projektdirektör, Akademiska Hus
 • Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige
 • Roger Linnér, Produktionschef, Peab
 • Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
 • Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier
 • Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
 • Ali Sadeghi, Direktör investeringar Trafikverket
 • Claes Magnusson, VD Skolfastigheter Stockholm
 • Mattias Johansson, VD, Bravida

VAD VINNER MAN?

 1. Det vinnande teamet kommer uppmärksammats under galamiddagen på Årets Bygge
 2. En plakett eller motsvarande till det vinnande /de vinnande teamen
 3. Diplom till alla i teamet
 4. Uppmärksamhet inom Håll Nollans nätverk och digitala kanaler

TIDER FÖR ARBETSMILJÖPRISET

 • Ansökningarna ska vara inne senast 11 januari 2019
 • Information till utvalda till finalister senast 25 januari
 • Därefter intervjuas de 3 finalisterna
 • Vinnaren presenteras på galamiddagen på Årets bygge 26 mars 2019